Tuesday, August 12, 2008

ಹಾಯ್
ನಿನಾಯಕ ಭಟ್ಟ, ಮಂಜು, ವೇಣು, ರಾಜೇಶ್, ಶ್ರೀನಿಧಿ... ಹೀಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರು ಬಂದಂತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾನೂ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಂಗೆ?

1 comment:

Unknown said...

nice ...articles .. continue like this ..keep it up...